Monthly Archive:: September 2018

Nattvarden – som blev fel

Leonardo Da Vinci gav efter en beställning från en av sina mecenater upphov till den fantastiska målningen – Nattvarden. Denna målning har i sin tur gett upphov till en lång rad mytbildning med sin rikliga symbolik, den