Andy Warhol föddes som Andrew Warhola den 6 augusti 1928 i PittsImage result for Andy Warholburg, Pensylvania, USA. Föräldrarna Andrej och Ulja Varchola var slovenska immigranter och Andrew var en av tre syskon som växte upp under fattiga förhållanden.

Under barndomen blev han sjuk i scharlakansfeber och kom till följd av detta att spendera en lång tid på sjukhus. Tiden på sjukhuset kom att bli mycket viktig för hans konstnärliga utveckling, berättade han senare eftersom han kom att fördriva sin tristess med hjälp av att samla bilder på filmstjärnor, lyssna på radio och måla.

Senare skaffade han en examen i Bachelor of Fine Arts vid Carnegie Institute of Technology. Efter det började han arbeta med kommersiell reklam för magasinen Vogue och Harper’s Bazaar.

1962 gav han upp reklamjobben för att satsa på sin konst. Han kom att bli världskänd för den konst som kom att gå under benämningen Popkonst. I den konst han gjorde återspeglades bland annat hans barndoms sjukhusvistelse och fascination för skådespelare och filmstjärnor och han blev bland annat känd för sina screentryck av Marilyn Monroe.

Utöver måleri och screentryck ägnade han sig även åt musik och experimentellt filmskapande.

När det gällde den konstnärliga produktionen arbetade han på ett helt nytt sätt genom att skapa en konstfabrik där han hade anställda som färdigställde de konstverk som han gav upphov till och denna konstnärliga fabrik kom mycket riktigt att gå under just benämningen The Factory. Under den här perioden kom han i kontakt med feministen Valerie Solanas. Valerie kom bland annat att ge honom ett pjäsmanus hon skrivt med namnet Up Your Ass. Warhol skulle ge ett utlåtande av manuset men slarvade bort det och Valerie Solanas gick till handgripligheter mot det förhatliga manssläktet och sköt Andy Warhol med pistol. Han dödförklarades men överlevde mirakulöst. Solanas kom att tillbringa tre år i fängelse för dådet – troligtvis mest beroende på att Warhol vägrade vittna mot henne. Warhol dog 22 februari 1987 till följd av en längre tids sjukdom.