Ordet skulptur härstammar från latinets sculpere, som betyder att hugga ut . En skulptur är ett tredimensionellt konstverk som har en materiell volym i rummet, eller en kropp om man så vill. Skulpturer tjänar oftast som estetiska ändamål, snarare än materiella; man köper oftast en skulptur för dess skönhets skull, inte bara för att man vill äga en skulptur för sakens skull.

Traditionella metoderImage result for Traditionella metoder

Traditionellt sett formas skulpturer ur hårda material, som exempelvis sten, trä, glas och metall alternativt ur plastiska material såsom lera, polymerer och mjukare metaller. Såväl konstverk som omfattar ljud, ljus och text som objekt som från början skapats för att användas för andra ändamål (så kallade ready-mades) presenteras allt oftare som skulpturer.

Genom årens lopp har man utvecklat en rad tekniker för att skapa olika skulpturer. De tekniker som förekommit under längst tid, och som kanske är mest kända för allmänheten, är bland annat stenhuggeri och träsnideri. Stengravyr förekommer generellt på mindre typer av stenar, på det större, till exempel stenhällar av marmor och/eller granit använder man ofta mejsel eller andra skarpa verktyg när man graverar. När det gäller litografi använder man oftast en så kallad gravyrstickel.

Symbolik och världsberömda skulpturer

Förr ansåg man att bildhuggare skulle använda sig av symbolik för att förmedla en specifik handling, betydelse eller situation. Ett exempel på sådan symbolik kunde vara en omkullvält urna med vatten som sipprar ut, som skulle kunna symbolisera en stor flod. De symboler som var, och fortfarande är, viktigast när det gäller symbolik är ugglan, påfågeln, örnen, blixten, korset, nyckeln och svärdet.

En av världens mest kända statyer är Monumento Cristo Redentor i Brasilien, av formgivaren Paul Landowski. Skulpturen är gjord av armerad betong och täljsten. En annan mycket känd staty är Statue of Liberty (Frihetsgudinnan), vars formella namn är Liberty Enlightening the World (friheten upplyser världen). Statyn står på Liberty Island i New York och är ritad av skulptören Auguste Bartholdi. Frihetsgudinnan är gjord av kopparplåt och järn.