Nattvarden – som blev fel

Leonardo Da Vinci gav efter en beställning från en av sina mecenater upphov till den fantastiska målningen – Nattvarden. Denna målning har i sin tur gett upphov till en lång rad mytbildning med sin rikliga symbolik, den symbolik man hittar i målningen om man söker efter den. Romanen Da Vinci-koden, skriven av Dan Brown som därefter gav upphov till en mycket populär film med samma namn, är bara ett av de bidrag till mytbildningen som ruralmålningen Nattvarden har gett upphov till. Det är dock på tiden att göra upp med myterna en gång för alla och det är just själva målningen som kommer att göra det. Den är nämligen helt felaktig.Image result for Nattvarden - som blev fel

Vad Nattvarden bevisar inför öppen dag och för alla som har ögon att se med är att Leonardo Da Vinci aldrig hade läst Bibeln och den passage som handlar om Jesu Kristi sista måltid. Hur kan jag påstå detta? Genom att studera Bibeln och vad Bibeln berättar om sammalunda sista måltid och även genom att studera historien om den tidens seder och bruk.

I Matteusevangeliets 14:e kapitel vers 18 kan man nämligen läsa att vid nattvarden så låg man till bords.

På målningen så sitter man på stolar alternativt bänkar och det var alltså inte fallet. Följaktligen kan man utgå ifrån att ingenting av symboliken i målningen har något med Bibeln och den verkliga nattvarden att göra, utan är fantasifoster härstammande från konstnärens egna fantasier och föreställningsförmågor. Symboliken i målningen har alltså samma betydelse och dignitet som symboliken i en serietidning med Kalle Anka och den mer trovärdiga spänningen hämtar man från online-kasinon.se eller nån annan blackjack. Så är det.

Utifrån Bibelberättelserna kan man helt enkelt konstatera att hela målningen är felaktig utifrån Bibelns berättelse om Jesus sista måltid. Plotten kring filmsuccén Da Vinci-koden faller lika platt som Da Vincis bibelstudier. Den verkliga mystiken får man inte vara för lat för att erfara – för det krävs nämligen att man själv läser Bibelns berättelser.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *