Nytt samarbete mellan konstnärer och arkitekter

Statens konstråd har nu fått 20 miljoner kronor för att utarbeta ett bättre samarbete mellan konstnärer och arkitekter. Tanken är att konsten ska införlivas i en högre grad i det offentliga rummet. Projektet som kommer att pågå under tre års tid kommer att ta fram en digital plattform kallad “Kunskapsnav offentlig konst” som är tänkt att sammanföra konstnärer och arkitekter för ett bättre samarbete. Även arkitekterna har efterfrågat ett bättre samarbete och man anser att konsten bör införlivas tidigare i arkitekternas arbete.

Den digitala plattformen kommer att vara utformad för att möjliga samarbetsparters från varje kommun ska kunna sammanlänkas i ett tidigt skede. I den digitala plattformen ska konstnärerna kunna ge förslag på konstverk och plattformen är tänkt att effektivisera processen och arkitekterna ska kunna få ett bredare urval av konstverk att införliva i sina projekt. Det är också en möjlighet för flera konstnärer att bli en del av den offentliga konsten.

ForskningImage result for Valands konsthögskola

Man har även införlivat skolor och konstinstitut i projektet och inlett forskning kring området konst och arkitektur. Bland de lärosäten som finns representerade kan nämnas Kungliga konsthögskolan (KKH), Valands konsthögskola , Södertörns högskola och de institut som engagerats i forskningen kring konsten och arkitekturens gränsland är Skissernas museum, Arkdes och KTH.

Hos Kungliga Konsthögskolan förbereds en gästprofessur som kommer att hålla en ettårig utbildning inom ämnet konst och arkitektur en utbildning som är öppen för konstnärer, arkitekter och andra som är verksamma inom området för offentlig konst. Under forskningsprojektet kommer alla berörda att inbjudas till föreläsningar och seminarier för att förbättra förståelsen av arkitekturell konst och gemensam arbetsmetod.

Man menar att forskningen på området är eftersatt och kommer att sträva efter ett tydligare symbios mellan konst och arkitektur. Konsten har stora beröringspunkter med arkitekturens kreativa processer och man hoppas att forskningen ska kunna ta fram expertis inom området för framtida samarbetsprojekt mellan konstnärer och arkitekter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *