Vem avgör egentligen vad som är kost? Man skiljer idag på professionella och amatörer inom konsten så en sak är klar – alla kan ägna sig åt konst. Ordet “amatör” kommer av franskans amore och syftar på personer som älskar att ägna sig åt kost. Men är då inte den professionelle konstnären en amatör? Och vem eller vad är det som avgör när någon är en professionell konstnär och kan titulera sig konstnär? Svårt att säga. I regel är de professionella konstnärerna aktiva inom konsten under större delen av sin vakna tid. De har gjort den tImage result for Konsten och allas lika värdeill sitt gebit, sin inkomstkälla. Vad som skiljer amatören från den professionella konstnären kan även avgöras på kvalitet och teknik i det konstnärliga utövandet. Den professionelle konstnären kan ha avsatt tid, flera år, för att utbilda sig och har de väl tagit sig in på en konstskola så har de hävdat sig i en mycket hård konkurrens.

Det finns även mycket skickliga amatörkonstnärer men dessa kanske har valt ett annat yrke och ser det inte som sitt kall att ägna sig åt konsten annat på hobby nivå.

Den pretentiösa konsten

Under de senaste 50 åren har man sett en slags kvalitetssänkning på det konstnärliga området. I stort sett allt fungerar på ett konstgalleri. Man har satt konsten på prov genom att låta apor måla på en duk och därefter hängt upp konsten på galleri. Där har konstkritikerna bedömt konsten att vara av en mycket god konstnärlig kvalitet. Av den här anledningen kan man konstatera att det är betraktaren som avgör vad som räknas som god konst. Kvalitetssänkningen vi erfarit beror på att vi överlämnat tyckandet till “proffs-tyckare” – med dåligt omdöme. Det är kritiken som fallerar, det har aporna bevisat. Det är kritikerna som är de som har pretentionerna men saknar omdöme. Kanske, om vi alla använder vårt sunda förnuft, kan konsten återigen bli något skönt att beskåda och inte endast en hobby för pretentiösa som vill dricka vin på vernissage.