Har du någon gång funderat på vad det är i en tavla, ett fotografi, en Image result for Vad är konst?dikt eller en skulptur som fångar din uppmärksamhet? Har du funderat över begreppet konst och vad det innebär för just dig? Kanske är det som Sveriges kanske mest framstående konstnär, Ernst Billgren, påstår: “Konst är det som gör oss till människor.” Han har vänt ut och in på begreppet konst i många avseenden, inte minst i den egna boken “Vad är konst och 100 andra jätteviktiga frågor”.

Att vara insatt i konstteori behöver inte per automatik innebära att man är en bra konstnär. Det skapas nog så mycket konst utan att konstnärerna bakom verken är insatta i teorierna bakom. Det är kanske främst i praktiken som gränserna och föreställningar om vad konst är tänjs på och experimenteras med. Efter det träder de mer filosofiska funderingarna fram i form av betraktarens ögon, erfarenheter och förkunskaper.

I teorin

Man kan anta att personer vars yrke är att köpa in konst åt konsthallar, bibliotek, kommuner och landsting har en teoretisk grund att luta sig mot. Det finns en viss allmän förväntan att dessa människor ska vara välutbildade inom sitt område, kanske till och med experter när det gäller investeringar.

När det gäller själva kärnan i begreppet konst, och vad det egentligen innebär, flyttas gränserna ständigt. Det har sin enkla förklaring i att konstutställningar visas på olika ställen, i olika sammanhang och för olika människor. Publiken förväntar sig förmodligen en viss filosofisk grundtanke bakom såväl konstnärernas verk som för utställningen som sådan. Men hur bestäms värdet på ett stycke konst, och av vem? Och hur kommer det sig att konst väcker så starka känslor?

Konst och estetik

Estetik innebär läran om det sköna, det som skänker tillfredsställelse för ögat. Estetik behöver inte nödvändigtvis handla om konst, då det handlar om all slags skönhet: ett landskap, en möbeldesign, formerna i en skulptur, en fjäderdräkt och så vidare. Skönheten ligger i betraktarens öga, liksom med konsten.